• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000029247

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Integracyjne "Bądźmy Razem"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000029247.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Szeroko rozumiana pomoc niepełnosprawnym.
Poradnictwo dla niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Organizowanie pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej samopomocowych grup wsparcia.
Uwrażliwianie na potrzeby innych, organizowanie wycieczek, wystaw, konkursów, spotkań tematycznych.
Wigilie dla ubogich.

Prowadzone działania
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych.
Poradnictwo psychologiczne dla potrzebujących (dorośli i młodzież).
Imprezy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ubogiej (okolicznościowe np. "zajączek", dzień dziecka, Mikołaj itp.) połączone z poczęstunkiem i okolicznościowymi paczkami.
Spotkania dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z lekarzami, psychologami, logopedą i innymi specjalistami.
Organizowanie wycieczek, ognisk, wycieczek konnych, spotkania integracyjne z osobami zdrowymi, uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi.
Z pomocy korzystają osoby z naszego powiatu tj. około 130 osób.
Utworzyliśmy ostatnio zespół wokalno-muzyczny (biorą w nim udział dzieci niepełnosprawne i zdrowe).
Organizowane są również wigilijne spotkania dla osób starszych, samotnych, biednych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!