• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000029381

Formularze PIT 2017/2018 dla Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000029381.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Prowadzenie rehabilitacji społecznej, samoobsługi i orientacji przestrzennej, wsparcie psychiczne.
Poradnictwo rehabilitacyjne w zakresie ulg, przywilejów, porad prawnych, informowanie o sposobie i możliwościach załatwiania spraw dotyczących osób niepełnosprawnych (MOPR, PCPR, NFZ, PFRON).
Poradnictwo psycho-pedagogiczne w zakresie umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością,

Prowadzone działania
"Wczesna interwencja" - dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodziny.
"Partner" - rehabilitcja społeczna, rehabilitacja - dzieci, młodzież i dorośli - członkowie Polskiego Związku Niewidomych.
Terenem nnaszych działan jest województwo Zachodniopomorskie. W strykturze znajduje sie 23 koła terenowe dzialające w miastach powiatowych oraz 5 Kół na terenie miasta Szczecin