• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000029536

Formularze PIT 2017/2018 dla Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych "Rodzina - Rodzinie"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000029536.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Celem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych " Rodzina- Rodzinie" jest wszechstronna pomoc rodzinie i osobom niepełnosprawnym, chorym, samotnym, seniorom poprzez służbę non profit w formie materialnej i edukacyjno- formacyjnej. Włącza się do działań w obronie życia i godności człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, poprawę życia w rodzinie i właściwych stosunków międzyludzkich.

Prowadzone działania:
Misję i Cele realizujemy przez Programy:systematycznej pomocy rzeczowej, edukacyjnej i formacyjnej przez okres w którym już sami mogą sobie poradzić. Udzielamy pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez dostarczanie nieodpłatne sprzętu inwalidzkiego i rehabilitacyjnego, środków opatrunkowych, sanitarnych, czystości, pozyskanych z darowizn rzeczowych z fundacji zagranicznych i od polskich darczyńców, dowozimy w wielu przypadkach pomoc do domu osoby niepełnosprawnej. Jako wolontariat udzielamy fachowej pomocy prawnej rodzinom znajdującym się w trudnościach materialnych i wychowawczych, alimentacyjnych i karnych. Specjalna ochroną i pomocą wspieramy dzieci i młodzież z rodzin patologicznych poprzez dokształcanie poza szkolne i organizacji czasu wolnego w okresie wakacji szkolnych - turnusy rehabilitacyjne, półkolonie, kolonie dla rodzin z problemem alkoholowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!