• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000031926

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Samorządowe w Koninie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000031926.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Podejmowanie inicjatyw związanych z promowaniem idei demokracji lokalnej, budowania społeczeństwa obywatelskiego, pobudzenia aktywności społecznej.

Główne cele:
Szerzenie i popularyzowanie idei samorządności, pomoc w potrzebach edukacyjnych młodego pokolenia, działania na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz decentralizacji państwa, tworzenie warunków dla indywidualnego rozwoju mieszkańców.

Prowadzone działania na rzecz edukacji obywatelskiej i integracji europejskiej:
-Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym skierowany do młodzieży gimnazjalnej woj. wielkopolskiego. Konkurs integruje środowiska szkolne i samorządowe z zaangażowaniem mediów TUP Poznań, Głos Wielkopolski i Radio Merkury jako patronat.
-Wielkopolski Konkurs Nasza Europa kierowany do młodzieży szkół średnich woj. wielkopolskiego, obejmuje tematykę zagadnienia dotyczące Europy i UE.
-Fundusz Stypendialny w celu wyrównania szans zdolnym, aktywnym, ale gorzej sytuowanym uczniom z 6 powiatów (koniński, kolski, słupecki, turecki, wrzesiński, i gnieźnieński) szkół średnich i gimnazjów. Łącznie rozdano 1382 stypendiów.
- Towarzystwo Samorządowe jest współzałożycielem Banku Żywności w Koninie, który przeprowadza liczne akcje i prowadzi stałe przedsięwzięcia związane z pomocą charytatywną osobom potrzebującym wsparcia żywnościowego. Członkowie Towarzystwa Samorządowego uczestniczą między innymi w akcjach „Pogotowie św. Mikołaja”, „Powszechnej Przedświątecznej Zbiórce Żywności” oraz realizują program pomocy unijnej.
-Liczne lokalne działania: wydawanie gazetek lokalnych w gminie Grzegorzew, Kłodawa, Przedecz, Sampolno, Tuliszków i Wilczyn. Upamiętnianie Świąt i rocznic. Organizacja konferencji, szkoleń i spotkań dla mieszkańców i samorządowców.Poradnictwo rodzinne. Współorganizacja profilaktycznych badań lekarskich. Pomoc ponad 1000 osobom poszkodowanym przez III Rzeszę, w zakresie współpracy z Fundacją "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w Warszawie oraz Urzędem d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!