• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000031991

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym "Puls"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000031991.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- prowadzimy dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy, współpracujemy ze szkołami, przedszkolami, domami dziecka,
- organizujemy wyjazdy kolonijne dla dzieci i ich rodzin, lub opiekunów,
- w tym integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi, opiekujemy się osobami starszymi, którym pomagamy poprzez dary z banku żywności, odzież.

Stowarzyszenie od 1994 roku jest organizatorem kolonii integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dzieci niepełnosprawnych.
Organizujemy turnusy dla "seniora" - są to turnusy przystępne cenowo, jak również atrakcyjne po przez gimnastykę prowadzoną podczas turnusów przez rehabilitanta. Przez cały rok szkolny prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczno- ekologiczno - integracyjną w której spotyka się młodzież, dzieci oraz osoby starsze, w trakcie spotkań realizujemy ciekawe programy, ekologiczne, społeczne. Pomagamy w nauce, organizujemy wycieczki do ciekawych miejsc w Polsce, pogłębiamy wiedzę ekologiczną oraz poprzez spotkania wielopokoleniowe uczymy prawidłowych postaw względem drugiego człowieka.

Organizujemy corocznie Przegląd Artystyczny Organizacji Pozarządowych. Każdy człowiek jest dla naszego stowarzyszenia ważny.

Mottem naszej działalności jest "Ludzie razem potrafią zrobić to, o czym nie śniło się żadnemu z osobna..."
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym "PULS" pomagało, pomaga i będzie pomagać wszystkim tym, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Przez cały czas swojej działalności realizujemy ciekawe programy ekologiczne, społeczne kierując się zasadą: "Rzeczpospolite będą jakie ich młodzieży chowanie" (Jan Zamojski).