• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000032523

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Semper Avanti

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000032523.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej młodzieży.
Tworzenie płaszczyzn dla poznania i porozumienia narodów Europy i świata, kształtowanie wizerunku Polski i Dolnego Śląska za granicą, rozwijanie zainteresowania aktualną rzeczywistością społeczną i polityczną wśród młodzieży.
Inicjowanie wszelkich form aktywności młodzieży, podejmowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, uwrażliwianie społeczeństwa na problemy społeczne i przeciwdziałanie im.
Szczególne znaczenie ma dla nas współpraca z młodzieżą z Europy Wschodniej na rzecz rozwijania społeczeństw obywatelskich w naszych krajach.

Prowadzone działania
Naszym sztandarowym projektem jest utworzenie Centrum Informacji Młodzieżowej z punktem konsultacyjnym Eurodesk,prowadzenie Klubu Młodzieżowego w Długołęce. Organizujemy też wymiany młodzieżowe, seminaria, szkolenia, przyjmujemy i wysyłamy młodzież w ramach Wolontariatu Europejskiego. W przeszłości, przez kilka lat organizowaliśmy międzynarodową Paradę Świętojańską która w czerwcu przemierzała centrum Wrocławia barwnym korowodem aby, jak słowiańskie tradycje nakazują, z Wyspy Słodowej rzucić wianki na wodę. Młodzież w wielu krajów europejskich poznaje nasze tradycje, natomiast Dolnoślązacy mają okazję podziwiać młodych artystów z innych krajów Europy. Nasza Parada jest symbolem pokojowej koegzystencji wielu różnorodnych kultur w Europie od Portugalii po Gruzję.
Edukację międzykulturową oraz europejską realizujemy również poprzez wysyłanie grup młodzieży na projekty naszych zagranicznych partnerów. W 2004 r. młodzież polska odwiedzi Bośnię, Macedonię, Turcję, Włochy, Portugalię, Francję, Niemcy, Litwę, Danię, Norwegię, Finlandię, Islandię oraz Wielką Brytanię.