• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000033201

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja na rzecz Chorych z Chorobami Krwi

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000033201.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Fundacja ma na celu stworzenie specjalnej opieki zdrowotnej nad chorymi leczonymi w Instytucie Hematologii i Tansfuzjologii poprzez:
- finansowe wspieranie profilaktyki i leczenia chorych na nowotwory krwi, inne choroby krwi i porfirie;
- zakupów interwencyjnych leków zapewniających ciągłość prowadzonej terapii;
- udzielanie zasiłku szczególnie potrzebującym chorym na ich wniosek, wniosek członków ich rodzin lub ich opiekunów prawnych;
- wspomaganie organizacji niespokrewnionych dawców szpiku i innych organizacji związanych z leczeniem chorych hematologicznych.

Celem Fundacji jest wspieranie działalności naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii poprzez pomoc finansową i materiałową w zakresie:
- zakupów sprzętu i aparatury medycznej oraz odczynników;
- sponsorowania prac badawczych poszczególnych Klinik, Zakładów i Pracowni w Instytucie, mających na celu poprawę wyników leczenia chorych;
- substydiowanie wyjazdów pracowników na zjazdy i szkolenia;
- wzbogacanie biblioteki w najnowszą literaturę medyczną.

Fundacja realizuje swe cele poprzez:
- gromadzenie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych;
- prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celów Fundacji;
- inicjowanie współpracy z ośrodkami badawczymi i klinicznymi oraz zakładami przemysłowymi, tak w kraju, jak i zagranicą;
- inne formy działalności pozwalające czynnie realizować cele statutowe Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!