• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000033936

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000033936.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Integracja i praca na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym miasta, gmin i regionu.
Pobudzanie aktywności przez szkolenia, odczyty, profilaktykę zdrowotną oraz działania kulturalne.
Działalność w zakresie: ochrony środowiska, rozwoju turystyki i agroturystyki, ochrony wolności i praw człowieka, tworzenia grup samopomocowych, promocji i organizacji wolontariatu, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania
Organizacja festynów i jarmarków podczas dni miejscowości i Dni Powiatu.
Organizacja imprez wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Łęcznej i Samorządami Gmin Powiatu Łęczyńskiego.
Organizacja szkoleń i badań profilaktycznych dla kobiet z terenu Powiatu.
Organizowanie kursów, warsztatów, szkoleń- przedsiębiorczość, agroturystyka, gastronomia, ekologia, estetyka zagrody wiejskiej, tradycje lokalne, regionalne.
Działania podnoszące kwalifikację młodzieży i kobiet.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!