• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000034287

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000034287.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Towarzystwo prowadzi działalność edukacyjną na rzecz ogółu społeczności.
Misją Towarzystwa jest upowszechnianie wiedzy i wartości humanistycznych oraz kształtowanie wysokiego poziomu intelektualnego i moralnego ogółu społeczności.

Głównymi celami Towarzystwa są:
-działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz propagowanie uczenia się przez całe życie,
-przygotowanie członków społeczności do warunków społeczeństwa globalnego oraz wyposażane ich w wiedzę i umiejętności konieczne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie globalnym,
-prowadzenie edukacji proeuropejskiej, kształtowanie postaw przychylnych integracji europejskiej oraz wyposażanie społeczeństwa polskiego w wiedzę i umiejętności konieczne do prawidłowego funkcjonowania w zjednoczonej Europie,
-działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
-działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększania kompetencji obywatelskich.

Prowadzone działania
Edukacja dorosłych - kształcenie ustawiczne. Prowadzenie kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów. Edukacja dzieci i młodzieży - obozów i kolonii edukacyjnych. Organizacja działań na rzecz kobiet i osób starszych. Organizacja konferencji i seminariów. Turystyka edukacyjna. Działalność badawcza i wydawnicza. Międzynarodowa działalność edukacyjna.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.