• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000037306

Formularze PIT 2017/2018 dla Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000037306.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych. Także przeciwdziałanie ich dyskryminacji m.in. poprzez:
- rejestrację i przyjmowanie niewidomych w poczet członków
- prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, zawodowej
- inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych
- działanie na rzecz zatrudnienia niewidomych, organizowane różnych form kształcenia i szkolenia
- prowadzenie domów społecznych, WTZ, poradni i innych tego typów placówek

Odbiorcy działań:
- osoby niewidome, słabowidzące, osoby dorosłe, młodzież, dzieci.

Działania:
- szkolenia z zakresu czytania i pisania Brajlem, orientacji przestrzennej, nauki chodzenia z białą laską, samoobsługa
- kursy komputerowe
- organizowanie turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych, imprezy integracyjne
- poradnictwo rehabilitacyjne dla niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin
- prowadzenie biblioteki dla niewidomych i słabowidzących na kasetach oraz prasy fachowej
- sprzedaż sprzętu i pomocy rehabilitacyjnej.