• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000038044

Formularze PIT 2017/2018 dla Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000038044.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków zostało założone 1998 roku i jest organizacją zrzeszającą chorych na epilepsję oraz z innymi niepełnosprawnościami ich rodziny i osoby wspomagające. Terenem działalności GSE jest miasto Gdańsk i woj. pomorskie. Współpracujemy z Urzędem Miasta Gdańsk, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Pomorskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz PEFRON-em.

Nasze działania realizujemy poprzez:
- Prowadzenie działalności informacyjnej o celach Stowarzyszenia poprzez działania: promocyjne, organizacyjne, informacyjne i szkoleniowe.
- Udział w spotkaniach, konferencjach o zasięgu wojewódzkim i krajowym dotyczących niepełnosprawności.
- Organizowanie i prowadzenie poradnictwa w dążeniu do likwidacji barier społecznych, organizacyjnych i innych utrudniających normalne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
- Udzielanie swoim członkom porad, informacji i pomocy prawnej w różnych dziedzinach.
- Organizowanie warsztatów i zajęć dla osób niepełnosprawnych, chorych na epilepsję i ich rodzin z muzykoterapii, plastyki, komputerowych i z psychologiem w siedzibie Stowarzyszenia.
- Organizowanie imprez kulturalno – oświatowych m.in. wystaw, koncertów, plenerów, zebrań, dyskusji, szkoleń, konkursów i spotkań integracyjnych w odpowiednio przystosowanych salach.
- Systematyczne i integracyjne wyjścia do teatru, kina.
- Organizowanie wspólnych wyjazdów rekreacyjnych i rehabilitacyjnych o charakterze turystyczno-krajoznawczym.
- Prowadzenie działań dla społeczności lokalnej w celu integracji społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!