• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000038052

Formularze PIT 2017/2018 dla Zduńskowolskie Stowarzyszenie Oświatowe

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000038052.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów na poziomie edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w zakresie ogólnie obowiązujących programów nauczania.
2. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie wykraczającym poza programy nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Upowszechnianie zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
4. Propagowanie w środowisku lokalnym idei integracji europejskiej.
5. Rozwijanie wśród uczniów wiedzy z zakresie edukacji europejskiej i regionalnej.
6. Aktywizowanie uczniów i nauczycieli do pracy na rzecz środowiska lokalnego.
7. Umacnianie tożsamości lokalnej, regionalnej i kulturalnej.
8. Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli.
9. Propagowanie idei szkoły środowiskowej i wspomaganie rad pedagogicznych w tworzeniu szkół środowiskowych.
10. Wspomaganie i współdziałanie w publikowaniu artykułów i opracowań dotyczących środowiska lokalnego i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i kultury lokalnej.
11. Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.
12. Propagowanie wśród uczniów i nauczycieli nowoczesnych form komunikacji społecznej, a w szczególności internetu.
13. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych sprzyjających realizacji celów Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
1. Realizacja projektu z zakresu edukacji europejskiej pn. "Dzień dobry, Europo" - warsztaty dla liderów gimnazjalnych klubów europejskich. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wygraniu konkursu Urzedu Komitetu Integracji Europejskiej pn. "Podsumowanie pierwszych miesięcy członkostwa Polski w Unii Europejskiej"

2. Realizacja projektu z zakresu edukacji reginalnej i kultury lokalnej pn. "Nasze miasto, nasz powiat". W ramach tego projektu ZSO rozpoczyna wydawanie serii publikacji o regionie. Pierwsza pozycja z tej serii ukazała się w grudniu 2004. Była to publikacja pt. "Związki Świętego Maksymiliana Kolbe i jego rodziny ze Zduńską Wolą". Kolejna publikacja pt."Archeologia Powiatu Zduńskowolskiego" ukazała się w październiku 2005 r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!