• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000039112

Formularze PIT 2017/2018 dla Gminne Stowarzyszenie Partnerskie "Partner"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000039112.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Realizacja postanowień zawartych w podpisanym 1 kwietnia 1996r. układzie partnerskim między gminami Komprachcice i Hasbergen (Niemcy).
Realizacja postanowień zawartych w podpisanym 16 kwietnia 20094r. układzie partnerskim między gminami Komprachcice i Mesto Albrechtice (Czechy).

GSP "PARTNER" realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
- krzewienie wśród społeczeństwa idei partnerstwa i współpracy między gminami Komprachcice, Hasbergen i Mesto Albrechtice.
- przyjmowanie, organizowanie wyjazdów delegacji oraz zorganizowanych grup organizacji na terenach Gmin partnerskich
Komprachcice, Hasbergen i Mesto Albrechtice.
- organizowanie oraz koordynacja kontaktów pomiędzy organizacjami działającymi na terenach gmin partnerskich.
- upowszechnianie wiedzy o gminach po[przez działalność wydawniczą, informacyjną i współpracę ze środkami masowego przekazu.
- prowadzenie i wspieranie różnych form działalności edukacyjnej.
- stałe organizowanie wymiany młodzieży szkolnej oraz młodzieży strażackiej.
- organizowanie wymiany w różnych dziedzinach działalności.
- organizowanie wspólnych imprez kulturalnych w tym różnego rodzaju wystaw, pokazów itp.
- współpraca w dziedzinie ochrony środowiska
- współdziałanie z organizacjami, komitetami ,i stowarzyszeniami mającymi na celu krzewienia idei partnerstwa i pokoju.

W realizacji swych zadań "PAERTNER" kieruje się obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem stowarzyszenia.
Terenem działania Gminnego Stowarzyszenia Partnerskiego "PARTNER" w Komprachcicach jest Rzeczpospolita polska oraz Kraje Europy.