• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000039250

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000039250.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych,
2. organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, a zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom, rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne i osobom potrzebującym pomocy,
3. organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności krzewiących w społeczeństwie cele stowarzyszenia,
4. organizowanie katechez przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę,
5. prowadzenie szkół, przedszkoli i żłobków,
6. prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej w zakresie problematyki rodzinnej,
7. organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
8. organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin,
9. organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjnych,
10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny,
11. prowadzenie działalności charytatywnej,
12. prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej realizację zadań statutowych.
13. prowadzenie klubów i świetlic.