• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000040314

Formularze PIT 2017/2018 dla Społeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000040314.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszą misją jest ciągła opieka nad osobami w ostatnim stadium choroby nowotworowej i innych schorzeń udzielając swym podopiecznym i ich rodzinom wszechstronnej, specjalistycznej i bezpłatnej opieki. Prowadzimy szkolenia w zakresie prawidłowego postępowania zmierzającego do zwalczania bólu i innych objawów towarzyszących chorobom nowotworowym. Współpracujemy z ośrodkami hospicyjnymi w kraju i za granicą.
Rozwijamy działalność wydawniczą mającą na celu propagowanie idei hospicyjnej.
Posiadamy hospicjum stacjonarne dla dorosłych i dzieci z całą infrastrukturą i technologią.
Hospicjum stacjonarne to 38 pokoi w tym 9 dla najmłodszych. Każdy pokój przystosowany jest do przebywania chorego dziecka lub dorosłego z rodziną albo opiekunem. Posiadamy specjalistyczne poradnie: poradnia leczenia obrzęku limfatycznego, poradnia profilaktyki i leczenia odleżyn oraz poradnia rehabilitacyjna. Podopieczni mogą korzystać z psychoterapii indywidualnej i rodzinnej oraz z sal muzykoterapii, terapii zajęciowej, sali gimnastycznej, a chore dzieci z sali poznawania świata.

Prowadzone działania
Pod opieką są chorzy z nowotworem z pobliskich miast: Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Chełm Śląski, Imielin.
Opieka stacjonarna obejmuje chorych z całej Polski.
W Domu Hospicyjnym przebywają dzieci z całej Polski.
Opieka domowa obejmuje chorych zamieszkujących do 100 kilometrów.
Opieka nad rodzinami osieroconymi chorych będącego pod opieką hospicjum.
Opieka nad bezdomnymi poprzez wydawanie gorących posiłków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!