• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000040588

Formularze PIT 2017/2018 dla Iławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Morena"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000040588.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Klubu jest rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych.
1. umożliwianie zainteresowanym zrzeszenia się w klubie oraz korzystanie w pierwszej kolejności ze wszystkich form jego działalności
2. objecie swoja działalnością wszystkie osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu wzroku.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku
4. organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej,sportu, turystyki, rehabilitacji i czynnego wypoczynku
5. opieka nad wybijającymi się sportowcami i powołanie kadry sportowej środowiska
6. nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów sportowych
7. współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi o podobnym profilu działania
8. prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów statutowych
9. organizowanie i opieka nad urządzeniami sportowymi i turystycznymi
10. prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych określonych przez akty prawne dotyczące tego typu klubów
11. prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego