• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000040695

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Opiekuńcze im. św. Franciszka z Asyżu w Bytomiu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000040695.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Zasadnicza działalność Stowarzyszenia związana jest ze wspieraniem dzieci ubogich wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych. W tym celu prowadzona jest świetlica środowiskowa „Promyk nadziei”, która jest miejscem spotkań dla dzieci, ich rodzin oraz wszystkich osób potrzebujących różnorodnego wsparcia.

Do celów statutowych Stowarzyszenia należą:
Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, mających trudne warunki socjalne, ich rodzinom oraz innym osobom potrzebującym różnorodnego wsparcia, w tym m.in.: osobom bezdomnym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku.
Ochrona i promocja zdrowia wśród osób ubogich.
Wspomaganie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych.
Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży ubogiej.
Działalność związana z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Działalność związana z rozwojem i integracją wspólnot i społeczności lokalnych.
Działania na rzecz organizacji i promocji wolontariatu.
Działalność na rzecz rodziny oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.