• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000041270

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Rozwoju Regionalnego Strzelin 2000

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000041270.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją jest wspólna wizja wszechstronnego rozwoju regionu w którym działamy. Dotyczy to w szczególności rozwoju samorządności, demokracji oraz pobudzania aktywności obywatelskiej we wszystkich dziedzinach.

Prowadzone działania
1. Spotkania i konferencje działaczy samorządowych z udziałem przedstawicieli rządu i parlamentu.
2. Konferencja poświęcona twórczości W.Gombrowicza.
3. Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla szkół podstawowych i gimnazjów.
4. Dni Muzyki Kompozytorów Śląskich im.Maxa Drischnera.
5. Powołanie do życia Strzelińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
6. Utworzenie Regionalnego Związku Stowarzyszeń w Strzelinie.
7. Zorganizowanie w latach 2004-2005 koncertów dla mieszkańców naszego miasta, min. dyplomantów Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Zespołu Kameralnego Cerkwii Prawosławnej Św. Cyryla i Metodego we Wroławiu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!