• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000042670

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Otwartych Serc"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000042670.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Udzielanie pomocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej (psychologicznej, logopedycznej) dzieciom niepełnosprawnym; prowadzenie dziennego ośrodka rehabilitacji dla dzieci od 3 do 25 r. życia; prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej.

Prowadzone działania
Fundacja stworzyła ofertę podstawowej opieki nad dziećmi wielorako upośledzonymi powołując:

1) Ośrodek Rewalidacji i Rehabilitacji (od 1993 r.), który w celu dbania o wszechstronne usprawnianie dzieci posiada salę wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny oraz salę terapeutyczną "snoezelen"; zatrudnia specjalistów: rehabilitantów, logopedę, psychologa, oligofrenopedagoga, terapeutę integracji sensorycznej i innych w zależności od potrzeb.
Opieka nad dziećmi może być realizowana od 8.00 do 16.00.

2)Społeczną Szkołę Podstawową Specjalną.
Edukacja w szkole odbywa się w dwóch etapach:
I - kształcenie zintegrowane
II - nauczanie blokowe
Cele edukacyjno - wychowawcze wspierane są przez terapię logopedyczną, psychologiczną, zajęciową, ruchową, muzykoterapię i inne zajęcia dostosowywane do aktualnych potrzeb dziecka (w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych).
Uczniowie mają możliwość korzystania z pracowni komputerowej (5 stanowisk).
Systematycznie uczestniczą w spotkaniach integracyjnych (współpraca z miejscowymi szkołami publicznymi, TPD, udział w festynach, parafiadach, wycieczkach).

Fundacja organizuje dowożenia dzieci z okolic Sulejówka do szkoły i do ośrodka oraz wyżywienie w trakcie pobytu (3 posiłki dziennie).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!