• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000043032

Formularze PIT 2017/2018 dla Rzeszowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych "SOLIS RADIUS" w Rzeszowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000043032.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Realizacja pomocy na rzecz osób z autyzmem.

Prowadzone działania
Informowanie o skali problemu, organizacja grup samopomocnych, zbieranie środków finansowych, wspieranie innych organizacji o podobnych priorytetach, organizowanie wolontariuszy.
W chili obecnej Stowarzyszenie prowadzi terapię dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin (rodzice, rodzeństwo, opiekunowie)w postaci grup wsparcia i edukacyjnych.
Prowadzone są grupy terapeutyczne dla dzieci i ich rodzin - terapia wg Weroniki Sherborne, muzykoterapia, terapia ruchowa, zajęcia grupowe dla rodziców dzieci autystycznych i z zespołem Downa.
Zajęcia w postaci grup wsparcia edukacyjnych prowadzi oligofrenopedagog - terapeuta posiadający licencję SYNAPSIS do terapii dzieci autystycznych, który jest wspomagany w swojej pracy przez psychologa. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i ich rodzin przeprowadzane są przez oligofrenopedagogów, pedagogów, muzykoterapeutę, fizjoterapeutów.
W ramach terapii indywidualnej zlecamy zajęcia hipoterapii oraz terapii integracji sensorycznej i stymulacji wielozmysłowej z elementami edukacji i psychoterapii, które są prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!