• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000045577

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000045577.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Zainteresowanie właściwych organów samorządowych, administracyjnych, politycznych i społecznych możliwościami gospodarczymi Działdowa i regionu. Współpraca z władzami terenowymi na polu gospodarczym i kulturalnym oraz niesienie im pomocy w budzeniu inicjatyw społecznych. Badanie zagadnień kulturalno - gospodarczych, zarówno aktualnych jak i dotyczących historii regionu. Prowadzenie regionalnej działalności publikacyjno - wydawniczej i kulturalno - oświatowej. Utrwalanie wśród członków Towarzystwa poczucia łączności ze społeczeństwem Ziemi Działdowskiej. Zabezpieczanie pomników kultury. Zainteresowanie ośrodków naukowych historią regionu.

Prowadzone działania:
Badanie i upowszechnianie historii regionu poprzez wydawanie "Roczników Działdowskich", publikacje w prasie regionalnej oraz odczyty i prelekcje. Dbanie o rozwój gospodarczy regionu oraz popularyzowanie jego walorów turystycznych. Wydanie drukiem przewodnika turystyczno - krajoznawczego po Ziemi Działdowskiej. Zorganizowanie wystawy fotograficznej obrazującej piękno Ziemi Działdowskiej. Przygotowanie obchodów 650-lecia miasta Działdowa, w ramach których zorganizowano dokumentalną wystawę historyczną obrazującą dzieje miasta, wybito pamiątkowy medal oraz wzięto udział w odbudowie pomnika króla Władysława Jagiełły. Wydanie 5 publikacji książkowych o tematyce historycznej. Uzyskanie wpisu do Państwowego Rejestru Zabytków 44 obiektów z Działdowa. Zbieranie eksponatów muzealnych. Organizowanie plenerów malarskich i wystaw poplenerowych, wystaw historycznych, numizmatycznych i fotograficznych. Ufundowanie sztandaru dla miasta. Organizowanie Dni Działdowa i obchodów rocznic historycznych. Prowadzenie kroniki miasta Działdowa. Organizowanie akcji porządkowania i oznakowania miejsc pamięci narodowej i zabytkowych cmentarzy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!