• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000045725

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000045725.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania
- Współpraca z władzami Uczelni w obszarze rozwoju bazy naukowo-dydaktycznej, a także szerzenie roli Towarzystwa wśród uczelnianej kadr.
- Promowanie Uczelni w środowisku gospodarczym i lokalnym, dbania o jej markę miedzy innymi poprzez popularyzację wśród absolwentów szkół średnich, a także włączenie się Towarzystwa we współpracę w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów, a także poszukiwania miejsc pracy dla absolwentów Uczelni.
- Kontynuowanie przyznawania stypendiów jednorazowych dla najlepszych studentów na poszczególnych wydziałach, z funduszy gromadzonych przez Towarzystwo.
- Coroczne przeprowadzanie Konkursu Absolwent Roku Politechniki Lubelskiej.
- Organizacja Noworocznych Bali Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej.
- Popularyzacja Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej wśród nowych roczników absolwentów Uczelni celem pozyskania nowych członków.
- Współpraca z Uczelnią w zakresie pomocy w prowadzeniu spraw organizacyjnych i finansowych Towarzystwa.
- Współpraca z podobnymi Towarzystwami w kraju i za granicą.
- Współudział Towarzystwa w organizacji obchodów 55 -lecia Uczelni.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!