• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000045988

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Stupa House"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000045988.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Zachowanie unikalnej kultury i filozofii buddyjskiej

Celem nauk buddyjskich jest własny rozwój umożliwiający skuteczne pomaganie innym. W naszym zachodnim społeczeństwie potrafimy rozbijać najmniejsze cząsteczki w cyklotronach i wysyłać rakiety w kosmos, natomiast bardzo niewiele wiemy o naszym własnym umyśle. Spotkanie Zachodu ze Wschodem było jednym z ważniejszych wydarzeń w historii naszej cywilizacji. Cennym uzupełnieniem spektakularnego postępu naukowo-technicznego na Zachodzie może być buddyjska filozofia i metody pracy z umysłem. Umożliwiają one funkcjonowanie w życiu w zrównoważony sposób, niezależnie od ciągle zmieniających się okoliczności. Inwazja na Tybet i polityka władz chińskich wobec tego kraju stanowią zagrożenie dla unikalnej kultury i filozofii buddyjskiej. Dlatego tak istotne jest stworzenie odpowiednich warunków na Zachodzie, aby mogły one przetrwać i dalej przynosić pożytek.

Więcej informacji na stronie www.buddyzm.pl

Prowadzone działania:
- Organizacja imprez mających na celu przekazywanie informacji o buddyzmie Diamentowej Drogi.
- Program zajęć o buddyzmie dla zainteresowanych szkół w ramach zajęć etyki oraz dla uniwersytetów. Są one połączone ze zwiedzaniem ośrodków buddyjskich. Planujemy przygotowanie materiałów dydaktycznych o buddyzmie dla nauczycieli etyki.
- Wspieranie remontów ośrodków medytacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!