• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000046028

Formularze PIT 2017/2018 dla Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000046028.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Prowadzenie 2 domów dla dzieci: jeden Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie a drugi Dom dla Dzieci "Bezpieczny Start: w Szymonowie , inne usługi socjalne adresowane do dzieci i młodzieży.
2. Działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, pomoc rodzinom wielodzietnym, interwencje w przypadku przemocy w rodzinie lub sytuacji kryzysowych.
3. Pomoc osobom skrajnie ubogim. osobom dotkniętych ciężkimi chorobami.
4. Tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej, świetlic środowiskowo-terapeutycznych.

Stowarzyszenie działa na terenie popegeerowskiej Gminy Małdyty. Od 1 stycznia 2004r. prowadzi Dom dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie a od 1 stycznia 2013 prowadzi drugi Dom dla Dzieci "Bezpieczny Start". Organizuje wypoczynek letni dla dzieci wiejskich , dzieci i młodzieży z domów dla dzieci w Szymonowie.
Remontuje pomieszczenia dla dzieci w domach dziecka dochodząc do standardów zgodnie z wymogami UE.Działa na rzecz zubożałego, zagrożonego patologią społeczeństwa Gminy Małdyty. Od stycznia 2008r. prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej w Szymonowie. Od końca 2010 prowadzi Klub Integracji Społecznej" Kreatywnie i Solidnie", którego głównym celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!