• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000046663

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Metalowych Serc w Słupsku

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000046663.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Integracja ludzi po przebytych operacjach na otwartym sercu i reprezentowanie ich interesów.
2. Działania na rzecz maksymalizacji komfortu życia wyżej określonej grupy.
3. Ułatwianie kontaktów medycznych.
4. Organizowanie spotkań ze specjalistami w dziedzinie kardiologii, psychologii, rehabilitacji i prawa.
5. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych grupowych a zatem integracja.
6. Działanie profilaktyczne wśród ludzi zdrowych - propagowanie zdrowego trybu życia.
7. Dostarczanie materiałów informacyjnych i propagowanie literatury popularno-naukowej.
8. Dostarczanie informacji, wiedzy i psychiczne wsparcie ludzi przygotowujących się do operacji.
9. Prowadzenie rożnych form rehabilitacji, psychofizycznej poprzez rekreację, wspólne zainteresowania.
10. Nawiązanie ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami zajmującymi się podobnymi problemami, samorządem, władzami miasta.

Prowadzone działania
Stała współpraca z Władzami Miasta i Organizacjami Samorządowymi: Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie AMAZONKI, "Stwardnienie Rozsiane", Stowarzyszenie DIABETYKÓW oraz z placówkami Służby Zdrowia: Centrum Kardiologii, Przychodnia M.Z.O.Z., z kardiologami i psychoterapeutą oraz z Centrum Fizjoterapii w Słupsku.
- Coroczne organizowanie 5-ciodniowego wyjazdu wiosennego (integracyjno-rekrutacyjno-szkoleniowego) celem poprawienia kondycji psycho-fizycznej członków Stowarzyszenia.
- Ułatwianie kontaktów medycznych - informacja medyczna
- Organizowanie spotkań ze specjalistami: kardiologii, psychologii, rehabilitacji i prawa pacjenta
- Organizowanie spotkań ze specjalistami celem pokonania bariery pacjent - lekarz i ułatwienie zrozumienia przez pacjenta konieczności poddania się zabiegowi, który jest dla niego zbawienny; po zabiegu pomoc w rehabilitacji i w dostosowaniu się do życia z dysfunkcją.
- Przyspieszenie procesu rehabilitacji w trakcie rekonwalescencji oraz zabieganie o stałą rehabilitację.
- Dostarczenie materiałów informacyjnych i propagowanie literatury popularno-naukowej.
- Organizowanie szkoleń, odczytów, dyskusji dostarczających wiedzy z zakresu profilaktyki i sposobu życia oraz udział w takich szkoleniach.
- Środewe spotkania integracyjne - dzień otwartych drzwi, kwartalne zebrania informacyjne
- Zabieganie o środki finansowe na działalność statutową Stowarzyszenia oraz szukanie sponsorów, nieodpłatne wynajęcie sal konferencyjnych, zorganizowanie poczęstunku itp.
- Prowadzenie różnych form rehabilitacji fizycznej i psychicznej.
- Coroczne organizowanie szczepień przeciw grypie dla wszystkich naszych członków i ich rodzin w ramach promocji zdrowia i szerzenia zachowań pro-zdrowotnych.
- Propagowanie w środkach masowego przekazu działalności Stowarzyszenia i udzielanie bieżącej informacji o działalności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!