• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000047247

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Ochrony Przyrody i Pomocy Zwierzętom FOP

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000047247.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest:
- współuczestniczenie w ochronie przyrody, a zwłaszcza świata zwierzęcego, w szczególności zaś niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom i innym wymagającym opieki i interwencji w związku z niewłaściwym ich traktowaniem;
- ochrona innych składników przyrody, a tym samym środowiska naturalnego.

Prowadzone działania:
Fundacja umieszcza w tzw. dobrych domach znajdowane bezdomne psy i koty, poszkodowane przez los i ludzi, lecząc je wcześniej i przyzwyczajając do normalnego traktowania a także adaptując je do nowych warunków. Zwierzęta, którymi zajmuje się FOP (na stałe czy czasowo) są sterylizowane.

Fundacja ponadto żywi i leczy od 30 do 45 kotów wolnożyjących, a tym z nich które odchodzą ze starości czy choroby zapewnia w swojej siedzibie opiekę do końca. Kotom wolnożyjącym zapewnia się budki lub inne miejsca schronienia. Opiekę w siedzibie Fundacji znajduje ponadto na stałe do trzech psów i dwóch tymczasowo. Kotów jest kilkanaście, chore są leczone,stare dożywają kresu swych dni, młodsze są do adopcji.

W miarę swoich możliwości Fundacja wspomaga także paru niezamożnych rolników z okolic Polanicy w opiece nad ich psami dostarczając każdemu z nich budę i czasami pokarm. W ostatnim czasie FOP stara się również pomagać psom zgłaszanym
w interwencjach i tak w 2011 roku dostarczyła - przekazane jej nieodpłatnie -- trzy budy i większą ilość karmy do Przytuliska dla Psów we wsi Borki k/Góry, dwie budy z karmą do Siekierzyc k/Jawora, dwie, także z karmą do Biedaszkowa Wielkiego pod Trzebnicą i karmę łącznie z zebraną gotówką do Głogowa dla osoby bezdomnej opiekującej się dużym psem. W miarę swoich skromnych możliwości Fundacja stara się też informować,doradzać , ułatwiać kontakty wszystkim którzy do niej zgłaszają konieczność interwencji i pomocy psom i kotom które tego wymagają, FOP niezmiennie wpiera także tzw. karmicielki kotów. i karmi wszystkie okoliczne gołębie.