• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000047396

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Dobrego Pasterza

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000047396.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja Fundacji:
Celem fundacji jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności dotkniętych niepełnosprawnością, bezrobociem, bezdomnością uzależnieniami, których sami nie potrafią przezwyciężyć, udzielając im wsparcia materialnego, intelektualnego i duchowego, przy uwzględnieniu zasad samopomocy, samokształcenia i solidarności społecznej.

Działalność Fundacji:
Fundacja Dobrego Pasterza pomaga bezdomnym przez organizowanie kursów zawodowych. Odbył się już kurs Kroju i Szycia dla Bezdomnych Matek i kurs murarz - tynkarz dla Bezdomnych Mężczyzn. Prócz tego bezdomni mogą korzystać z porad psychologa i prawnika.
Organizacja pomaga również bezrobotnym poprzez organizowanie kursów zawodowych, językowych, i komputerowych, napisanie nowoczesnych dokumentów aplikacyjnych (CV list motywacyjny), przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, poznanie nowych metod i form rynku pracy, uzyskanie pomocy doradcy zawodowego.
Staramy się o wsparcie działalności poprzez tworzenie programów, z których można uzyskać środki na realizowanie zamierzonych celów. Wykorzystujemy do tego programy z Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!