• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000049566

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000049566.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia" jest organizacją pożytku publicznego, zrzeszającą osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz przyjaciół.
Zajmuje się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie problemów osobowych, socjalnych, bytowych, a także wynikających ze stosunki zatrudnienia.
Czyni to poprzez prowadzenie imprez, organizowanie warsztatów, świetlic środowiskowych, punktów konsultacyjnych, grup samopomocy i innych jednostek, które działają na rzecz podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych".

Prowadzone działania
Wspieranie działalności Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Instytucja ta prowadzona jest przez MOPS w Żarach i składa się z Warsztatów Terapii Zajęciowej i dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy. Uczęszcza tu ok. 90 osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie różnorodnych świetlic środowiskowo - terapeutycznych i artystyczno - terapeutycznych (obecnie 6 sekcji) dla ok. 70 niepełnosprawnych osób (dorośli, dzieci i młodzież), w tym jedna grupa o charakterze integracyjnym.