• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000049771

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Łódź

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000049771.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Nasze stowarzyszenie powstało aby pomagać osobom chorym na SM i ich rodzinom. Głównym celem naszych działań jest prowadzenie rehabilitacji w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym i domach chorych leżących, organizacja turnusów, poradnictwo, szkolenia dla chorych i dla opiekunów osób chorych, udzielanie wsparcia (wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń).
Istotnym elementem są spotkania integracyjne i świąteczne.

Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych na SM z Łodzi i województwa. Aktualnie realizujemy następujące działania i programy:
1) Rehabilitacja i terapia zajęciowa
- rehabilitacja w domu chorego
- rehabilitacja w ośrodku rehabilitacyjnym (CRO)
- terapia zajęciowa
2) Letnie turnusy rehabilitacyjne w ośrodkach rehabilitacyjno-wypoczynkowych
3) Działalność informacyjno-szkoleniowa
- szkolenie chorych
- szkolenie opiekunów chorych
- wydawanie biuletynu
4) Profilaktyka w zakresie leczenia uzależnień
- odczyty i prelekcje
- sposoby i metody zwalczania nałogów.