• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000049858

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000049858.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Pomoc osobom niepełnosprawnym z tytułu różnego rodzaju schorzeń przez samych członków niepełnosprawnych i pełnosprawnych, osoby cywilne i prawne w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej; pomoc społeczna i socjalna, rzeczowa i materialna; pomoc w zakresie wychodzenia z izolacji społecznej, środowiskowej i domowej; pomoc w edukacji i informacji podstawowej, prawnej, ekonomicznej, medycznej i zawodowej; działania integrujące środowisko osób niepełnosprawnych ze zdrowymi, zarówno dla dorosłych jak i dzieci; współpraca z urzędami państwowymi, samorządami, organizacjami i fundacjami w realizacji wyżej wymienionych celów.

Prowadzone działania
Odbiorcami działań organizacji są osoby niepełnosprawne dorosłe i dzieci ze środowisk lokalnych w województwie pomorskim i w Polsce, z miast i wsi. Cele realizowane są poprzez formowane struktury organizacyjne, takie jak Zarząd Stowarzyszenia i powołane placówki oraz zakłady i koła, posługujące się osobowością prawną Stowarzyszenia, są to: NZOZ Dom Feniks przy SPON, a w nim Zakład Rehabilitacji, poradnie specjalistyczne, wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego, Rotacyjny Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych z realizowaną terapią zajęciową i okresowo dożywianiem, Koło Dzieci z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym i innymi chorobami, filie środowiskowe w Sierakowicach, Luzinie, Szemudzie i Redzie, redakcję kwartalnika "Razem Raźniej", pisma organizacji pomocowych i osób niepełnosprawnych, realizację programów zleconych przez PFRON i samorządy terenowe w zakresie edukacji, kultury, rehabilitacji medycznej i społecznej oraz integracji, tworzenie stanowisk pracy (w tym dla osób niepełnosprawnych), kształcenie medialne i wirtualne osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie działa non profit i zrzesza ponad 600 członków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!