• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000050198

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Nasza Choszczówka"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000050198.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Szerzenie i popularyzowanie idei solidarności międzyludzkiej.
2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej.
3. Obrona praw i interesów obywateli, wspieranie inicjatyw obywatelskich.
4. Organizowanie pomocy dla osób, potrzebujących pomocy.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie "Nasza Choszczówka" stawia sobie za cel animowanie życia społecznego, sportowego, kulturalnego na terenie osiedla Zielona Białołeka. Aktualnie członkowie stowarzyszenia wraz ze społecznością lokalna podejmują działania przeciwko decyzji dotyczącej budowie spalarni osadow z oczyszczalni ścieków Czajka, jako inwestycji zagrażającej środowisku naturalnemu.
Od 10 lat organizowana jest olimpada sportowa dla dzieci, w której bierze udział 250 dzieci.
Wydawana jest gazeta "Nasza Choszczówka" w ilości 5 tys. egzemplarzy.
Prowadzony jest Bank Pomocy, który m.in. funduje stypendia dla dzieci uzdolnionych, a pozostających w trudnej sytuacji materialnej.(9 dzieci otrzymuje co miesiąc kwote 50 zł.)
Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną- m.in. ma własny kabaret, wystawia okolicznościowe przedstawienia, np jasełka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!