• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000051793

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000051793.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych głównie w zakresie: nauki, edukacji, wychowania:
- wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym w rozwoju, przystosowania do życia w społeczeństwie,
- udzielanie pomocy oświatowo-wychowawczej i rehabiliatcyjnej dzieciom i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Placówk Specjalnych w Praszce, niesienie kompleksowej pomocy w rozwoju psychoruchowym,
- szerzenie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i problemach dzieci i młodzieży specjalnej troski,
- wspomaganie różnych form dokształcania rodziców, opiekunów w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
- likwidowanie barier architektonicznych.

Prowadzone działania
Realizowany jest projekt "OTWÓRZ SWOJE SERCE" - celem jest integracja dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami.
Projekt obejmuje cykl imprez kulturalno-relaksacyjno-sportowych obejmujących dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Specjalnych oraz dzieci i młodzież z placówek masowych terenu gminy Praszka.
Projekt dofinansowany jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!