• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000052291

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom "Dominik"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000052291.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Fundacji jest ochrona zdrowia w zakresie:
- rozwiązywania problemów wynikających z uzależnienia od środków chemicznych - alkohol oraz indoktrynacji psychicznej;
- niesienie pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin;
- szerzenie wiedzy o istocie uzależnień i możliwościach terapii;
- szkolenie kadry terapii i przeciwdziałania uzależnieniom.

Prowadzone działania
Udzielamy informacji na temat sekt i grup religijnych, które są źródłem destrukcji rodziny. Uczymy, jak utrzymywać kontakt z osobą znajdującą się pod wpływem szkodliwej sekty. Staramy się pomóc w integracji rodziny w obliczu nowych zagrożeń.
Prowadzimy działalność trzeźwościową, opierając ją na bezpośrednich kontaktach z ludźmi po wstępnych rozmowach telefonicznych. Organizujemy akcje profilaktyczne i prorodzinne. Ściśle współpracujemy z pokrewnymi ośrodkami, służbą zdrowia, stowarzyszeniami itp. Całość działań opisana w sprawozdaniu.

KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:
1. Dorosłe dzieci alkoholików
2. Osoby współuzależnione
3. Osoby z problemem alkoholowym
-telefon informacyjny i konsultacje - w podanych wyżej godzinach
-grupa AA - środa od. godz. 19.15
4. Osoby znajdujące się w grupach religijnych
-pomoc psychologiczna, duchowa - w podanych wyżej godzinach
5. Rodziny osób znajdujących się w sektach
-informacja socjologiczna, poradnia psychologiczna, wsparcie duchowe - w podanych wyżej godzinach
6. Studenci piszący prace na temat sekt, instytucje
-informacja - Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, - w podanych wyżej godzinach