• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000052437

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych - Oddział Regionalny Warszawa

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000052437.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z przepisami, występowanie do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących rehabilitacji, socjalno - bytowych, zawodowych i innych osób chorób neuromięśniowo, organizowanie rehabilitacji i wypoczynku oraz opieki medycznej, popularyzowanie idei towarzystwa, informowanie i uświadamianie zmierzające do pełnej integracji osób chorych neuromięśniowo ze społeczeństwem poprzez środki masowego przekazu, publikacje własne i inne.

Prowadzone działania
1. Program "Działania na rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej i Społecznej Chorych Neuromięśniowo" jest realizowany długofalowo i obejmuje i rehabilitację (w sali, domu, na basenie), wychodzenie z izolacji społecznej, organizowanie spotkań świątecznych, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, wyjść do kina i teatru,

2. Program ”Poradnictwo i Informacja w Zakresie Chorób Nerwowomięśniowych oraz Działalności TZCHM”, który polega na wydawaniu biuletynów i ulotek.

Odbiorcami naszych programów są osoby chore - niepełnosprawne (dzieci, młodzież o dorośli) i ich opiekunowie.