• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000052476

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000052476.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Pomoc w zakresie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Niesienie pomocy edukacyjnej, prawnej, medycznej osobom niepełnosprawnym.
Dążenie do integracji osób pełno- i niepełnosprawnych. Reprezentowanie osób niepełnosprawnych w dialogu z instytucjami rządowymi i samorządem lokalnym.
Zadanie z zakresu wspieranie osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego dofinansowane jest ze środków powiatu bieruńsko - lędzińskiego.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie prowadzi kompleksową rehabilitację społeczną i ruchową dla osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia w "Świetlicy Zajęć Terapeutycznych", hydroterapię na basenie kąpielowym, dogoterapię, oraz rehabilitację lecznicza w domu osoby niepełnosprawnej. Powyższe zajęcia odbywają się w obrębie gminy Bieruń i Bojszowy.
Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołaj, bal karnawałowy).
Organizowanie wycieczek i spotkań integracyjnych oraz corocznych turnusów rehabilitacyjnych.
Współorganizacja corocznych Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych.
W miarę posiadanych środków niesienie pomocy finansowej przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!