• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000052758

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000052758.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, które nauczycielkom i nauczycielom pozwalają lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Obecnie realizujemy blisko 30 programów adresowanych do szkół, kadry pedagogicznej oraz uczniów i uczennic.

Nasze działania:

I ROZWÓJ SZKOŁY I DOSKONALENIE

- Szkoła ucząca się (podprogramy: Laboratoria Praktyki Edukacyjnej, Nauczycielska Akademia Internetowa, Studia Podyplomowe Liderów Oświaty, Szkoła ucząca się - Ocenianie Kształtujące, Rozwijanie uczenia się i nauczania, Procedura SUS, Warsztaty dla Rad Pedagogicznych SUS)
- WF z klasą
- Szkoła z klasą 2.0

II PROGRAMY NAUCZANIA

EDUKACJA OBYWATELSKA W GIMNAZJACH I SZKOŁACH ŚREDNICH
- Wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej
- Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej
- Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej

EDUKACJA EKONOMICZNA
- Młodzi przedsiębiorczy
- Tydzień dla oszczędzania
- Młodzi do akcji

WDROŻENIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH
- Aktywna Edukacja

NAUKA PROGRAMOWANIA
- Mistrzowie kodowania

III PROJEKTY EDUKACYJNE I DZIAŁANIA OBYWATELSKIE

KULTURA, DZIEDZICTWO I MEDIA
- XYZ Historia polskiej komputeryzacji
- Filmoteka szkolna. Akcja!
- Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole
- Nowe technologie w edukacji kulturalnej
- Nagroda im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata"
- Opowiem Ci o wolnej Polsce - spotkania młodzieży ze świadkami historii
- Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
- Włącz się. Młodzi i media

SAMORZĄD UCZNIOWSKI, WOLONTARIAT, DZIAŁANIA OBYWATELSKIE
- Młody obywatel,
- Młodzi głosują,
- Poczytaj mi przyjacielu
- Samorząd uczniowski
- Sejm dzieci i młodzieży

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GLOBALNA I EKOLOGIA
- Wzór na rozwój,
- W świat z klasą

PROJEKTY W NAUCZANIU PRZYRODY I MATEMATYKI
- Akademia uczniowska

IV WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

USA, Teachers College, Columbia University - stała współpraca w ramach programu Laboratoria Praktyki Edukacyjnej.

V DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Jednym z działań statutowych CEO jest wspieranie i doskonalenie pracy nauczycieli. Fundacja opracowuje i wydaje podręczniki, scenariusze zajęć i materiały metodyczne dla nauczycieli, szczególnie z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Podręczniki wydawane są przez Wydawnictwo CIVITAS, którego CEO jest właścicielem. Przygotowanie i wydawanie przez CEO podręczników i innych publikacji jest sposobem na finansowanie działań statutowych Fundacji.

VI EDUKACJA OBYWATELSKA W INTERNECIE - SERWIS INTERNETOWY CEO

Jednym z narzędzi służących do działań prowadzonych przez CEO jest serwis internetowy prowadzony pod adresem www.ceo.org.pl. Każdy z programów edukacyjnych CEO ma własną, rozbudowaną stronę internetową, na której publikowane są aktualności programu, materiały edukacyjne dla uczniów, scenariusze lekcji i materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

Nowe serwisy i narzędzia
- Blogi uczniowskie/ nauczycielskie - Blogi dokumentujące przebieg projektów i działań w programach CEO (ponad 3 tys. zarejestrowanych blogów). W roku 2012 został odświeżono layout platformy.
- Platforma blogów publicystycznych - Obywatelsko-profesjonalna debata edukacyjna prowadzona na platformie blogowej przez ekspertów edukacyjnych, dyrektorów, nauczycieli, rodziców.
- Platforma programu Szkoła z klasą 2.0 - Miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów na projekty i Kodeksy 2.0 (dobre praktyki korzystania z nowych technologii, wypracowywane w toku debat i dyskusji przez całą szkolną społeczność). Uczestnicy platformy – ponad 3 tys. osób - otrzymują indywidualne wsparcie moderatorów i
ekspertów programu.
- Platforma Samorządu Uczniowskiego - Platforma uczniowska wspomagająca przeprowadzenie demokratycznych wyborów do władz SU w szkołach.
- Platforma XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży - Platforma rekrutacyjna umożliwiająca zamieszczanie relacji z przeprowadzonych działań w szkole.

VII NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PROWADZONA PRZEZ FUNDACJĘ

Celem CEO jest prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek publicznych i niepublicznych w zakresie metod nauczania, oceniania i zarządzania placówkami oświatowymi. W 2012 roku przeszkoliliśmy 23 001 nauczycieli.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!