• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000054888

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Transplantacji Szpiku i Leczenia Chorób Krwi

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000054888.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania
a) Stymulowanie rozwoju bazy materialnej
b) Finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej
c) Doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych związanych z hematologią i transplantacją szpiku w formie:
- Fundowania stypendiów naukowych
- Organizowania i fundowania stażów naukowych krajowych i zagranicznych
- Organizowania i finansowania sympozjów i innych konferencji naukowych
- Prowadzenia działalności z zakresu informacji naukowej w dziedzinie hematologii, transplantologii i nauk pokrewnych
d) Finansowanie badań naukowych i prac wdrożeniowych związanych z hematologią. Majątek Fundacji składa się z:
- funduszu założycielskiego
- dochodów uzyskanych w trakcie jej działalności
- nieruchomości nabytych przez Fundację w toku jej działalności: 3 mieszkania dla bezpłatnego pobytu pacjentów i ich rodzin w Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 30/2 i 30/3 oraz ul. Kościuszki 42/8