• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000055578

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja na rzecz Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000055578.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Wszechstronna pomoc dla osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu, zwłaszcza stwardnienie rozsiane.
Prowadzenie Centrum "Ostoja" dla chorych na stwardnienie rozsiane w Woli Batorskiej k/Niepołomic.
Upowszechnianie wiedzy o problemach chorych na SM i inne przewlekłe choroby neurologiczne.

Prowadzone działania
Finansowanie budowy pensjonatu dla osób niepełnosprawnych.
Pomoc chorym na stwardnienie rozsiane w pozyskiwaniu środków na drogie lekarstwa powstrzymujące przebieg choroby, nie refundowane przez NFZ.
Fundacja prowadzi:
- punkt opieki nad chorym w domu oraz
- pielęgniarską opiekę długoterminową.
Współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
Prowadzi Agencję Pośrednictwa pracy w zakresie:
- zatrudniania niepełnosprawnych,
- kursy aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy,
- kursy dla wolontariuszy i opiekunów w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji chorych.
Prowadzi w ramach aktywizacji zawodowej:
- wypożyczalnię i warsztat naprawczy rowerów "dwa koła",
- sklep i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.
Poradnictwo indywidualne, pomoc psychologiczna i socjalna dla osób niepełnosprawnych, chorych na SM i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!