• Formularze PIT
    dla Ciebie



    KRS 0000055636

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000055636.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1) działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym
2) tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka
3) prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym
4) wspieranie ich rodzin

Prowadzone działania
Odbiorcami są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z całego powiatu pszczyńskiego, oraz oświęcimskiego i bielskiego, upośledzone umysłowo ze sprzężonymi kalectwami ( wady serca, padaczka, wodogłowie, porażenie mózgowe) w wieku od 3 roku życia, które wymagają kompleksowych oddziaływań rehabilitacyjno - edukacyjno - terapeutycznych. Codziennie od poniedziałku do piątku dzieci są przywożone busami na zajęcia i odwożone do domu. Prowadzone placówki - Dzienny Ośrodek i Świetlica Terapeutyczna, są czynne w godzinach 7-15; usługi świadczone są nieodpłatnie. Łącznie w zajęciach bierze na co dzień udział 70 podopiecznych. Współpracujemy ściśle ze starostwami, urzędami gminy, opieką społeczną i Kościołem. Obecnie trwa zbiórka publiczna pod budowę nowej placówki dla osób dorosłych w Piasku k. Pszczyny.