• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000057401

Formularze PIT 2017/2018 dla Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000057401.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele statutowe TTPW:
Krzewienie przyjaźni między naszymi narodami przez wzajemne poznanie, wymianę osiągnięć kulturalnych, popularyzacji Tarnowa jako miasta urodzin gen. Józefa Bema.

Cele te realizowało Towarzystwo i nadal wykonuje przez:
1. organizowanie spotkań, odczytów, seminariów, wystaw, koncertów i wymian celem zbliżenia i poznania kultury obu narodów,
2. gromadzenie i deponowanie w Muzeum Okręgowym wszelkich materiałów dokumentujących przyjaźń i współpracę polsko-węgierską,
3. utrwalenie w formach artystycznych postaci-symboli tej przyjaźni: pomnik w brązie gen. Józefa Bema - art. rzeźb. Bogdany Drwal, medalion z głowami gen. Józefa Bema i Sandora Petöfiego na frontonie Domu Dziecka im. Bema i Petöfiego, tablica upamiętniająca pobyt w Polsce poety renesansu węgierskiego Balinta Ballassiego na zamku w Dębnie, tablica w brązie dla wielkiego opiekuna Polaków w czasie II wojny, dr Józefa Antala, tablica na Burku i inne,
4. prowadzenie kursów języka węgierskiego dla młodzieży i dorosłych,
5. działalność wydawniczą, wydawnictwa bibliofilskie, katalogi wystaw i koncertów, informatory itp.,
6. utrzymanie stałych kontaktów z zaprzyjaźnionymi miastami na Węgrzech (Kiskörös, Balatonfüred, Kesckemet, Vesprem, Miszkolc i in.) oraz z towarzystwami Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Polsce i na Węgrzech.