• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000058413

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Szkoła Praktyczna im. Żdany Łukawieckiej-Lassota i Bronisława Piskozuba

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000058413.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1) Prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, nakierowanej przede wszystkim na wyrównywanie poziomu wiedzy szkolnej,
2) Prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i terapeutycznych, w tym świetlic środowiskowych, mieszkań chronionych,
3) Świadczenie pomocy terapeutycznej i materialnej rodzinom dzieci zaniedbanych środowiskowo;
4) Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze środowisk zaniedbanych,
5) Umacnianie wartości życia rodzinnego;
6) Przygotowywanie dzieci i młodzieży do wykonywania zawodu,
7) Wspieranie usamodzielniania wychowanków domów dziecka, przygotowywanie ich do odpowiedniego kreowania własnej przyszłości;
8) Troska o rozwój duchowy i fizyczny dzieci i młodzieży;
9) Organizowanie zajęć kulturalnych oraz zajęć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,
10) Stałą lub doraźną pomoc indywidualnej młodej osobie znajdującej się w trudnych sytuacjach życiowych,
11) Współpracę ze środowiskami oświaty, kultury i nauki, instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi,
12) Działalność informacyjną dotyczącą dzieci i młodzieży zaniedbanej środowiskowo.
13) Doskonalenie kadry dla prowadzenia powyższej działalności;
14) Pozyskiwanie i przygotowywanie osób do działalności w charakterze wolontariuszy.

Prowadzone działania
prowadzenie "mieszkania chronionego" dla 4 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanek domów dziecka

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!