• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000058676

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000058676.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym głownie osób z dysfunkcjami narządu ruchu
2. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, imprez integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych, opiekunów oraz wolontariuszy,
3. Popularyzowanie programu rehabilitacyjnego "Niezależne Życie" w Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku,
4. Popularyzowanie światowych osiągnięć w dziedzinie zrównywania szans społecznych osób niepełnosprawnych,
5. Organizacja i realizacja specjalistycznych kursów, szkoleń z zakresu "aktywnej rehabilitacji",
6. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
7. Szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorskich, terapeutycznych oraz wolontariuszy,
8. Rozbudowę centrum Sportu Integracyjnego i Aktywnej rehabilitacji w Ciechocinku,
9. Realizacja idei "Miasta bez barier w miejscowości Ciechocinek,
10. Promocja sportów wózkowych,
11. Prowadzenie prewencji przedurazowej,
12. Pozyskiwanie rzeczy stanowiących pomoc humanitarną,
13. Promocja walorów leczniczych i klimatycznych Uzdrowiska Ciechocinek,
14. Współpracę z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze.

Prowadzone działania
Programy: Program samopomocowy Centrum Niezależnego Życia i Aktywnej Rehabilitacji, w tym Prowadzenie Poradnictwa dla osób z niepełnosprawnościami oraz Obozy Aktywnej Rehabilitacji.
Dodatkowo promujemy :
Sport jako czynnik podmiotowości rehabilitacji,
Edukację jako element wyrównujący szanse,
Twórczość artystyczną .

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!