• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000059215

Formularze PIT 2017/2018 dla Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000059215.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Działalność skierowana jest do osób dotkniętych autyzmem oraz ich rodzin na terenie Pomorza Zachodniego:
- animowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób z autyzmem: zdrowie, terapia, rehabilitacja, edukacja, opieka, wychowanie, warunki socjalne, adaptacja w społeczeństwie ludzi zdrowych
- organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno - edukacyjno - terapeutycznych
- propagowanie tematyki autyzmu
- ruch samopomocy wśród rodzin.

Prowadzone działania
Na rzecz mieszkańców Szczecina i Pomorza Zachodniego świadczona jest pomoc:
1) Edukacyjno - rehabilitacyjno - terapeutyczna w dziennym Ośrodku Edukacyjno - Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Ośrodek zajmuje się m. in. rehabilitacją, terapią, kształceniem specjalnym, realizacją obowiązku szkolnego (grupy szkolne na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przysposobienia zawodowego), wspomaganiem rozwoju oraz edukacją przedszkolną, socjalizacją młodzieży z autyzmem (Klub Aktywności dla Młodzieży - 50 osób)
2) Działalność konsultacyjno - poradnicza w Punkcie Konsultacyjno - Poradniczym - wczesna diagnoza, poradnictwo, przygotowanie programów terapii, rehabilitacji i edukacji - w ramach działań wczesnej interwencji - skorzystało ok. 200 osób.
3) Przygotowania do budowy Centrum Terapii Autyzmu - w ramach którego funkcjonować będą: dzienny Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny, Hostel, Dom Grupowy dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem.