• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000059806

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Ratujmy Ptaki

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000059806.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Głównym celem powstania fundacji jest stworzenie w Szczecinie, profesjonalnego ośrodka dla ratowania i rehabilitacji dzikich zwierząt,a w szczególności ptaków.
Podstawowe funkcje ośrodka to:
- leczenie i rehabilitacja zwierząt dzikożyjących
- azyl dla trwale okaleczonych ptaków
- introdukcja rzadkich gatunków ptaków
- edukacja ekologiczna
- możliwość prowadzenia badań naukowych
- miejsce, gdzie wśród ptaków i innych zwierząt będzie można miło spędzić wolny czas odpoczywając od zgiełku miasta.

Dotychczas prowadzony azyl - w mieszkaniu prywatnym o pow. 52 mkw. - nie stwarza odpowiednich warunków dla tego typu działalności, tym bardziej, że liczba trafiających do nas zwierząt zwiększa się co roku.

Prowadzone działania:
- Prowadzenie azylu dla ptaków dzikożyjących.
- Prowadzenie działań mających na celu wydzierżawienie gruntu i budowę profesjonalnego azylu dla zwierząt prawnie chronionych na terenie Gminy Miasta Szczecin.
- Stworzenie ośrodka rehabilitacyjnego dla i zwierząt dzikożyjących.
- Program introdukcji ptaków zagrożonych wyginięciem.
- Upowszechnianie wiedzy o środowisku naturalnym człowieka poprzez m.in. spotkania w szkołach i szpitalach, kontakt z prasą i telewizją.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!