• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000060362

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie JESTEM!

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000060362.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Powstaliśmy po to, aby móc systematycznie, konstruktywnie i w sposób zorganizowany walczyć z narkomanią.
Naszym celem jest dążenie do ograniczenia tego zjawiska. Pomagamy osobom, których problem uzależnienia dotyczy bezpośrednio oraz ich rodzinom. W swojej pracy staramy się rozpowszechniać wiedzę na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji odurzających, mechanizmów uzależnień, sposobów radzenia sobie z tym problemem. Chcemy docierać także do wszystkich, którzy mogą realizować profilaktykę narkomanii we własnych środowiskach: w szkołach, klubach, zakładach pracy, instytucjach publicznych oraz szeroko pojętych środowiskach lokalnych.

Nasze cele realizujemy głównie poprzez wieloczynnikową terapię osób używających narkotyków, terapię rodzinną, psychoedukację, szkolenia, wydawnictwo materiałów edukacyjno-profilaktycznych, imprezy okolicznościowe. Jesteśmy otwarci na potrzeby społeczne i staramy się dostosowywać nasze działania do zmieniającej się sytuacji zewnętrznej.
Naszym ideałem jest trzeźwe społeczeństwo, w którym substancje odurzające są zbędne.

Prowadzone działania
1. Młodzieżowy Klub Abstynenta - 34 godziny tygodniowo (grupy terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami, terapia indywidualna, terapia rodzinna, konsultacje i poradnictwo).
Adresaci: młodzież w początkowym etapie uzależnienia od narkotyków lub zagrożona uzależnieniem (wiek 13 - 20 lat), rodzice i opiekunowie młodzieży, osoby poszukujące wiedzy i pomocy z zakresu profilaktyki uzależnień.
2. Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, głównie dla nauczycieli, policji, kuratorów.
3. Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkolnej.
4. Szkolenia rady pedagogicznej z zakresu profilaktyki uzależnień.
Zasięg: Wrocław i okolice (do 50 km).