• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000060952

Formularze PIT 2017/2018 dla Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000060952.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Organizowanie i prowadzenie społecznych ognisk artystycznych. Organizowanie koncertów, konkursów, sympozjów, konferencji, obozów artystycznych. Prowadzenie działalności publicystycznej w dziedzinie muzyki.

Prowadzone działania:
Wydanie biografii Emila Młynarskiego. Prowadzenie stałych ognisk artystycznych, głównie muzycznych oraz Wszechnicy Muzycznej dla nauczycieli. Umożliwienie przystąpienia do egzaminu eksternistycznego w szkole muzycznej, przygotowania do egzaminów wstępnych na studia. Organizowanie Festiwalu Muzycznego oraz tzw. spotkań z muzyką dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, kultury, itp. Wydanie biografii Jerzego Larlewicza - muzyka, pedagoga. Bieżące informacje dla prasy, radia o koncertach i programach Towarzystwa.