• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000061127

Formularze PIT 2017/2018 dla Biuro Porad Obywatelskich

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000061127.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Biuro Porad Obywatelskich (BPO) świadczy bezpłatne porady dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.
Oprócz prowadzenia indywidualnego poradnictwa BPO zajmuje się:
- udzielaniem wszechstronnej informacji i konsultacji na temat tworzenia i zasad funkcjonowania placówek zajmujących się poradnictwem obywatelskim
- pozyskiwaniem aktów prawnych i innych materiałów informacyjnych dotyczących praw obywatelskich
- współpracą z organizacjami administracji rządowej i samorządowej, organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

BPO we Wrocławiu od kilku lat jest wiodąca organizacją w sieci pod względem ilości przyjęć. Biuro świadczy usługi dla osób:
- pozostających bez zatrudnienia, pobierających renty, zasiłki, emerytury lub nie posiadający stałych źródeł utrzymania
- pozostających w niedostatku lub dotkniętych przejściowymi trudnościami finansowymi
- pochodzących z rodzin dotkniętych patologią społeczną (przemoc, uzależnienia)
- napotykających na trudności w komunikowaniu się z ludźmi
- pozostających w konflikcie z rodziną, innymi osobami lub instytucjami
- które są ofiarami negatywnych wydarzeń losowych
- zgłaszających przypadki naruszania praw obywatelskich lub funkcjonowania tzw. "złego prawa".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!