• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000061555

Formularze PIT 2017/2018 dla Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000061555.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Stowarzyszenia to:
- opieka i pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym,
- reprezentowanie ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych, samorządowych, instytucji zrzeszających pracodawców, szkół i innych organizacji.
- Prowadzenie działalności terapeutycznej, wspierającej i doradczej.
- Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego i niepełnosprawnego w państwie i społeczeństwie.
- Integracja środowiska niepełnosprawnych i chorych w celu organizowania samopomocy.
- Upowszechnianie alternatywnych metod i form edukacji niepełnosprawnych.
- Koordynacja działań wspólnych dla członków Stowarzyszenia,
- tworzenie warunków do pełnego rozwoju i aktywnego udziału niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej,turnusów rehabilitacyjnych, rekreacji, turystyki i sportu, a także w rehabilitacji zawodowej i społecznej
- Promowanie aktywności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych.
- Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Prowadzone działania:
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczą niepełnosprawni powyżej 16 roku życia, pochodzące z terenu Powiatu Sejneńskiego. Zajęcia w pracowniach pozwalają uczestnikom usamodzielnić się i ułatwić akceptację środowisk, w którym żyją. Działalnośc świetlicy socjoterapeutczycnej, w której uczestniczą dzieci o różnej niepełnosprawności (ze zwróceniem szczególnej uwagi na niepełnosprawność intelektualną ipsychofizyczną) w wieku od 2 do 15 roku życia, z terenu miasta Sejny i poszczególnych gmin. W świetlicy dzieci mają możliwośc pierwszego kontaktu z rówieśnikami. Prowadzony jest program "Partner" finansowany ze środków PFRON, skierowany do niepełnosprawnych z Powiatu Sejneńskiego. W ramach programu organizowane są imprezy sportowe, kulturalne, rekreacyjne.