• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000062411

Formularze PIT 2017/2018 dla Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000062411.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Organizacja działa na terenie woj. warmińsko-mazurskiego poprzez zespoły dziecięce, młodzieżowe, chóry i orkiestry zrzeszone w PZCHiO. Jest organizacją społecznego ruchu muzycznego, która upowszechniając piękno i wartości moralne płynące z muzyki, wnosi swój wkład do kultury narodowej i ogólnoludzkiej. Jest spadkobiercą chlubnych tradycji i dorobku towarzystw muzycznych minionych pokoleń, przyczynia się do wzbogacenia skarbnicy kultury oraz przybliżenia idei pokoju.

Główne cele zadań to między innymi:
- prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w kraju,
- popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej za granicą,
- umuzykalnianie dzieci i młodzieży szkolnej,
- promowanie młodych muzyków,
- umacnianie jedności Polaków i Polonii w kultywowaniu tradycji kultury polskiej,
- kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków,
- działanie na rzecz integracji europejskiej.

Prowadzone działania:
Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego, inicjowanie i koordynowanie imprez, koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów i zjazdów z udziałem zespołów, nie tylko dla swoich członków. Działalność skierowana do szerokiej rzeszy odbiorców ceniących muzykę. Wzbogacanie oferty kulturalnej kierowanej do szerokiego grona odbiorców, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!