• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000062746

Formularze PIT 2017/2018 dla Bydgoskie Stowarzyszenie Opieki nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000062746.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszym celem jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi, ich rodzinom i opiekunom. Dla osiągnięcia tego celu prowadzimy działalność poprzez; organizowanie różnych form pomocy rodzinom chorych i ich opiekunom organizowanie zajęć terapeutycznych dla chorych popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z chorobą Alzheimera wymianę informacji i kształcenie osób opiekujących się chorymi inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych współpracę z organizacjami wolontarystycznymi współpracę z innymi ośrodkami w celu wymiany doświadczeń.

Spotykamy się z opiekunami i chorymi w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. Prowadzimy zajęcia dla chorych z chorobą Alzheimera i innymi rodzajami otępień. Organizujemy jednodniowe wyjazdy do okolicznych kurortów. Raz w roku na przełomie sierpnia i września organizujemy tygodniowy wyjazd do Tlenia, w 2008 roku będzie to nasz piąty pobyt. Organizujemy rożnego rodzaju spotkania, zapraszamy specjalistów różnych specjalności, organizujemy również opiekę domowa. Szkolimy opiekunów. W chwili obecnej organizacja nasza ma 80 członków.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!